Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Neorganska i nuklearna hemija, kandidat Milomirka Obrenović

Prilog: Izvještaj