Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, dr Ljubica Milanović

Prilog: Izvještaj