Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Mašinstvo, kandidat dr Slaviša Moljević

Prilog: Izvještaj