Rektor posjetio Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta prof. mr Sandra Ivanović danas su posjetili Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje gdje je održan prvi zvanični sastanak sa novoizabranim dekanom prof. dr Obradom Spaićem.

Delegaciji Univerziteta su na radnom sastanku predočeni strategija i program razvoja Fakulteta, pri čemu je poseban akcenat stavljen na implementaciju upisne politike.

Ovom prilikom iskazana je i saglasnost u pogledu mjera koje treba preduzeti radi dodatnog unapređenja naučno-istraživačkog rada, kao i kvaliteta nastave, s ciljem još bolje prepoznatljivosti i afirmacije Fakulteta i Univerziteta u cjelini.

Sastanku su prisustvovali prodekan za nastavu i studentska pitanja Fakulteta za proizvodnju i menadžment prof. dr Dušan Jokanović, prodekan za naučno-istraživački rad doc. dr Budimirka Marinović i sekretar Fakulteta Milijana Gotovina.