Održana 51. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u srijedu, 03. novembra, održana je 51. sjednica Upravnog odbora Univerziteta.

Na sjednici su usvojeni Prijedlozi plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu, po rebalansu budžeta.

Usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa 30.06.2021. godine.

Na današnjoj sjednici donijeta je Odluka o davanju saglasnosti rektoru Univerziteta za zaključivanje ugovora u postupku javne nabavke sa referencom  „Nabavka radova na izgradnji Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale“.

Donijeta je Odluka o davanju saglasnosti dekanima članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu za zaključivanje ugovora o potpunom snabdijevanju električnom energijom sa Elektroprivredom Republike Srpske.

Takođe, na današnjoj sjednici razmatrani su i prigovori iz oblasti radnih odnosa.

Usvojene su Dopune Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu.

Razmatrani su zahtjevi za izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i druga tekuća pitanja.