Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale

Prilog: Odluka