Poziv za učešće na Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2022“

Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, zajedno sa suorganizatorima Ekonomskim fakultetom Podgorica Univerziteta Crne Gore, Ekonomskim fakultetom Univerziteta „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplјu i Ekonomskim fakultetom Subotica Univerziteta u Subotici u Novom Sadu 24 i 25. marta 2022. godine organizuju XI Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešcćem „Jahorinski poslovni forum 2022“.

Tema konferencije, koja će biti održana u onlajn formatu, je „Ekonomske lekcije iz kriza 2008 i 2020. godine: iskustva i preporuke za preduzetničke nacije“.

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u radu konferencije i da pošalјu svoje istraživačke radove

Važni datumi:

-Konačan rok za slanje kompletnih radova – 15. decembar 2021. godine
-Odgovor od Naučnog odbora – 1-15. februara 2022. godine
-Objavlјivanje Knjige apstrakata i Zbornika radova – 15. mart 2022 godine
-Studentska sesija – 24. mart 2022. godine
-Glavna sesija – 25. mart 2022. godine

Na osnovu sugestija recenzenata, Naučni odbor konferencije će izabrati radove koji će biti objavlјeni u naučnom časopisu „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu“ koji je indeksiran u vodećim svjetskim bazama i bibliotekama, a svi predstavlјeni radovi biće objavlјeni u „Zborniku radova konferencije JBF 2022“ (ISSN 2303-8969) prije početka konferencije.

Cilј konferencije jeste pružiti platformu akademskim istraživačima i stručnjacija iz prakse kako bi se upoznali i dijelili iskustva na tom polјu.

Više informacija možete dobiti na zvaničnoj veb stranica konferencije http://www.jbf.ekofis.ues.rs.ba.