Razmjena studenata i nastavnika sa Univerzitetom u Vigu – Erasmus+ KA1

Objavljen je poziv za prijavu studenata i nastavnika za Erasmus+ KA1 razmjenu sa Univerzitetom u Vigu, Španija, u školskoj 2021/2022 (razmjene se moraju završiti do jula 2022. godine).

Oblasti koje predviđa i pokriva sporazum su istorija, arheologija, geografija.

Broj dostupnih razmjena:

  • 3 za  studente I ili II ciklusa u trajanju od jednog semestra (ljetni semester 2021. godine)
  • 4 za osoblje (nastavne ili nenastavne razmjene) u trajanju od sedmice dana

Link za akademski kalendar

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/institucional/calendario/Calendario_Academico_UVigo_2021-22.pdf

Mole se studenti, nastavno (i nenastavno) osoblje da se obrate prodekanu za naučnoistraživački rad na svom fakultetu u vezi sa prijavom za razmjenu i daljim postupkom selekcije.