Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka goriva“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj

Prilog: Оdluka