Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog materijala“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka