Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme – digestor“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik

Prilog: Odluka