Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor saradnika u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Hemijske tehnologije, kandidat Nebojša Vasilјević

Prilog: Izvještaj