Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1388/21 od 06.05.2021. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-150-XVII/21 od 27.05.2021. godine, raspisuje se: