Održana 41. sjednica Upravnog odbora

Na sjednici Upravnog odbora, održanoj 5. marta 2021. godine, razmatran je i usvojen Finansijski plan Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu i finansijski planovi fakulteta/akademija Univerzieteta u Istočnom Sarajevu.

Donijeta je odluka o usvajanju Plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu, kao i odluka o usvajanju objedinjenog Plana javnih nabavki Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i druga tekuća pitanja.