Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu