Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora – Srđan Simić

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora, za užu naučnu oblast Filosofija religije, teologija i religiozne studije na predmetima: Istorija religije I i Istorija religije II, Pravoslavni bogoslovski fakultet

Prilog: Izvještaj