Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Pale iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Pale iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Pale  objavlјuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 14.07.2020. godine u 15:40 časova.