Rektor prof. dr Milan Kulić posjetio Tehnološki fakultet Zvornik

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić danas je posjetio Tehnološki fakultet Zvornik i razgovarao sa dekanom doc. dr Draganom Vujadinovićem koji ga je detalјno upoznao sa radom Fakulteta i realizacijom nastave na dalјinu u novonastaloj situaciji.

Na sastanku se razgovaralo i o sprovođenu budućih aktivnosti, pripremne nastave na dalјinu i organizovanja upisa studenata na ovaj fakultet. Takođe, razgovaralo se o kapacitetima Tehnološkog fakulteta, unapređenju nastave i naučno-istraživačkog rada, te o planiranim projektima.

Rektor Kulić pružio je podršku dalјem razvoju ovog fakulteta, te naglasio da Tehnološki fakultet Zvornik predstavlјa dobar primjer kako bi trebalo da se razvija saradnja sa privrednim i međunarodnim partnerima.

Dekanu je čestitao prijem fakulteta u Evropsku federaciju za hemijsko inženjerstvo, te na novoodobrenom međunarodnom naučno-istraživačkom projektu „Primjene plazme u pametnoj i održivoj proizvodnji hrane“ u kojem Tehnološki fakultet Zvornik sarađuje sa više od dvadeset univerziteta iz cijelog svijeta.