Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja studenata“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja studenata“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Prilog: Оbrazac