Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije“.

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije“.

Prilog: Оdluka