Studenti Medicinskog fakulteta na Internacionalnom kongresu ostvarili najbolјi rezultat

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Internacionalnom kongresu „SaMed 2020“ ostvarili su najbolјi rezultat u oblasti oftalmologije sa temom ”Ocular Complications Of Diabetes Mellitus”.

Mentor je bila doc. dr Nada Avram, a u pisanju rada i prezentaciji su učestvovali studenti Slađana Karanović, Nikola Čulum, Marija Todorović, Nemanja Bečić, Milica Đokanović, Dijana Trišić i Miloš Stajić. Pored nagrade za najbolјi rad u oblasti oftalmologije, studenti su dobili i pohvalu komisije.

Tema studenata Medicinskog fakulteta u Foči bila je bazirana na oštećenjima retine kao što je krvarenje. Podatke su dobili na osnovu skrininga, a to je ujedno bio i jedini skrining iz te oblasti u Republici Srpskoj, što je jedan od klјučnih razloga zbog kojih se komisija odlučila da pohvali studente.

Zaklјučak istraživanja je da je dijabetična retinopatija najčešća očna komplikacija pacijenata sa šećernom bolešću i da se ranom detekcijom (preko skrininga) i adekvatnom terapijom može zaustaviti napredovanje bolesti i komplikacija.

Peti internacionalni kongres studenata medicine u Sarajevu počeo je u četvrtak, 20. februara, a  učestvovalo je 350 učesnika iz 34 države. U toku tri dana trajanja studenti su predstavili svoje najznačajnije naučnoistraživačke radove,  imali priliku da slušaju predavanja od eminentnih svjetskih stručnjaka iz oblasti medicinskih nauka, te prisustvovali brojnim radionicama.

Promocija bavlјenja naučno-istraživačkim radom među budućim lјekarima , te izgradnja kolektivnog naučnog duha predstavlјa temelјni cilј ovog kongresa.

U ovogodišnjoj realizaciji kongresa Udruženju studenata Medicinskog fakulteta u Sarajeva su se priklјučili Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovine (BoHeMSA), te InciSion BiH.

Zahvalјujući entuzijazmu i istrajnosti mladih aktivista, februar u Sarajevu je već niz godina rezervisan za jedno od najvećih okuplјanja studenata biomedicinskih nauka i mladih lјekara u jugoistočnoj Evropi.

Izvor: VEB redakcija/Studentske novosti