Održana sjednica Proširenog kolegijuma

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 30. januara u prostorijama Rektorata, razmatran je prijedlog broja studenata za upis u akademskoj 2020/2021. godini na I, II i III ciklusu studija.

Rektor Univerziteta prof. dr Milan Kulić otvorio je diskusiju o prijedlozima kvota za narednu akademsku godinu, nakon čega je usaglašen stav o konačnom prijedlogu broja studenata za upis u akademskoj 2020/2021. godini.

Na današnjoj sjednici razgovaralo se i o prijedlogu visine naknade troškova ocjene i odbrane doktorske disertacije doktoranada trećeg ciklusa studija za akademsku 2019/2020. godinu.