Start / Sva Obavještenja / Rektor Kulić upriličio novogodišnji prijem za novinare

Rektor Kulić upriličio novogodišnji prijem za novinare

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić, zajedno sa svojim saradnicima, danas je organizovao novogodišnji prijem za novinare i zahvalio im se na uspješnoj saradnji i korektnom odnosu, poželivši da im 2020. godina donese dobro zdravlјe, profesionalni i porodični uspjeh.

Na prijemu, organizovanom u Rektoratu, rektor Kulić je istako da Univerzitet u Istočnom Sarajevu ovu godinu završava veoma uspješno, dodajući da je početak godine bio turbulentan. Naglasio je da je potrebno vratiti ugled Univerziteta kako među studentima, lokalnom zajednicom, tako i akademskim osoblјem, te da se krenulo dobrim putem.

Napomenuo je da je u ovoj godini dosta urađeno i kada je riječ o kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada.

„Konačno smo usvojili Pravilnik o studiranju na trećem ciklusu studija – doktorskim studijama, gdje smo jasno definisali određena pravila koja će nam dati mogućnost i da naučnoistraživački rad, a posebno izbore u nastavnička, odnosno akademska zvanja, možemo da prilagodimo novom zakonu koji će biti vrlo brzo usvojen. To će nam dati mogućnost da Univerzitet u Istočnom Sarajevu postane vidlјiv na svim akademskim mrežama gdje se mjeri kvalitet nastave naučnoistraživačkog rada“, istakao je rektor Kulić.

On je dodao da ostaje da se riješe problemi u narednoj godini, prije svega, trajni smještaj Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

„Mislim da će taj problem u narednoj godini biti riješen. Takođe, o izgradnji nove zgrade Rektorata sam razgovarao sa resornim ministrom i načelnikom opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubišom Ćosićem i na dobrom smo putu da i to pitanje riješimo. U okviru te zgrade planiramo da se izgradi i prostor za Muzičku akademiju koja je biser Univerziteta“, rekao je rektor Kulić.

Na sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu jednoglasno je donesena odluka o dodjeli počasnog doktorata Univerziteta dobitniku Nobelove nagrade za književnost za ovu godinu Peteru Handkeu za izuzetan doprinos kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu, naglasio je rektor Kulić.

„Mislim da je to jako važno za Univerzitet. To će biti prvi nobelovac koji će biti počasni doktor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koji će u svakom slučaju promovisati ovu instituciju“, istakao je rektor Kulić.

Inicijative nastavno-naučnih vijeća Filozofskog fakulteta, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Medicinskog fakulteta iz Foče, u skladu sa internim pravilnikom Univerziteta koji reguliše oblast dodjele priznanja, dostavlјene su Odboru za dodjelu priznanja Univerziteta na dalјu proceduru, konkretno, upućivanje konačnog prijedloga prema Senatu.