Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata / Održana VI sjednica Senata

Održana VI sjednica Senata

Na 6. sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 28. novembra 2019. godine izabran je prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta doc. dr Marko Gutalј.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi lista odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom, drugom i trećem ciklusu studija.

Donesena je odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Akademiji likovnih umjetnosti, Fakultetu za proizvodnju i menadžment, Medicinskom fakultetu, Fakultetu poslovne ekonomije, Polјoprivrednom fakultetu i Tehnološkom fakultetu.

Senat je imenovao člana Strukovnog vijeća biomedicinskih i biotehničkih nauka i zdravstva sa Medicinskog fakulteta Foča.

Najvišem organu Univerziteta predstavlјen je izvještaj o upisu studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa u akademskoj  2019/2020. godini

Takođe, donosena je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika.

Sjednicom Senata predsjedavao je rektor prof. dr Milan Kulić.