Start / Fakulteti i Akademije / Na Medicinskom fakultetu organizovan okrugli sto „Zaštita prava djece i borba protiv nasilјa nad djecom“

Na Medicinskom fakultetu organizovan okrugli sto „Zaštita prava djece i borba protiv nasilјa nad djecom“

U organizaciji Centra za zlostavlјanje i zanemarivanje djece pri Centru za Majku i dijete UB Foča, Kancelarije Ombudsmana za djecu Republike Srpske i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovan je okrugli sto pod nazivom „Zaštita prava djece i borba protiv nasilјa nad djecom“.

Na okrugolom stolu, održanmom 14. novembra u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Foči, istaknuto je da su u Republici Srpskoj prisutni svi oblici nasilјa nad djecom, od fizičkog, seksualnog, vršnjačkog, internet do emotivnog nasilјa.

Rukovodilac Centra, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Dejan Bokonjić naglasio je da se djeci u Centru pruža pomoć i da se šalјu na psihičku i fizičku rehabilitaciju.

Učesnicima okruglog stola obratila  se i specijalista medicinske psihologije u Univerzitetskoj bolnici Foča Aleksandra Salamadić koja je istakla da emotivno zlostavlјanje kod djece ostavlјa teške poslјedice – duševne, ali i fizičke, poput psihosomatskih bolesti.

U 2018. godini institucija Ombudsmana za djecu obradila je 137 predmeta raznih oblika zlostavlјanja i zanemarivanja djece.

Dječiji ombudsman Dragica Radović, na održamom skupu, rekla je da je broj zlostavlјane i zanemarene djece daleko veći.

Ona je navela da je u zbirnom izvještaju Ministarstva porodice, omladine i sporta za 2018. godinu evidentirano 778 slučajeva nasilјa nad djecom.

Nakon predstavlјanja rezultata dosadašnjeg rada Centra za zlostavlјanje i zanemarivanje djece UB Foča i Kancelarije Ombudsmana za djecu Republike Srpske, učesnici u utvrdili smjernice budućeg djelovanja i usvojili zaklјučke, sve s cilјem unapređenja društvene brige i zaštite djece od različitih oblika zanemarivanja, zlostavlјanja i nasilјa.

Cilј okruglog stola je da se pobolјša komunikacija sa osnovnim i srednjim školama, centrima za socijalni rad, domovima zdravlјa i policijskim upravama, te da se njihov kadar na neki način edukuje kako da lakše primijete simptome na djetetu koji ukazuju na zlostavlјanje, kome i kako da prijave.