Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka