Stipendije Vlade Republike Slovačke

Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke u okviru Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke  za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, raspisalo je konkurs za stipendije za lјetni semestar akademske 2019/2020. godine.

Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2019. godine do 16:00 časova. Detalјnije informacije o programu stipendija možete pronaći na www.scholarships.sk.

Za dodatna pitanja zainteresovani kandidati mogu se direktno obratiti administratoru programa za prijave iz inostranstva – Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk).