Start / Sva Obavještenja / Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji krova“ za potrebe Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji krova“ za potrebe Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka