Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka