Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka lož ulja“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvronik

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka lož ulja“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvronik

Prilog: Оdluka