Start / Sva Obavještenja / Javni poziv za dostavljanje ponuda

Javni poziv za dostavljanje ponuda

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Međunarodnog simpozijuma Agrosym Jahorina 2019 za potrebe Poljorpivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Javni poziv