Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka auto guma“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac