Otvoren poziv za projekte Centralno evropske inicijative (CEI)

Centralno-evropska inicijativa (CEI) objavila je nove pozive za projekte u okviru Programa za razmjenu znanja (Know-how Programme KEP) i u okviru CEI Fonda za saradnju.

Poziv za projekte u okviru Programa za razmjenu znanja (Know-how Programme KEP):

  • Projekti će se kofinansirati iz Fonda CEI pri EBRD, koji finansira Italija;
  • Maksimum odobrenih sredstava po projektu je 40.000 evra, a budžet cjelokupnog poziva je 290.000 evra;
  • Aplikanti moraju biti registrovani u zemljama EU koje su članice CEI (Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija);
  • Korisnici projekta moraju biti registrovani u zemljama CEI koje nisu članice EU (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina).

Detaljne informacije o pozivu su dostupne na zvaničnoj internet stranici organizacije: https://www.cei.int/kep

Rok za podnošenje predloga projekata je 1. jul 2019. godine.

Poziv za podnošenje projektnih predloga u okviru CEI Fonda za saradnju:

  • Projekti će se finansirati iz Fonda CEI za saradnju koji finansiraju zemlje članice CEI;
  • Maksimum odobrenih sredstava po projektu je 15.000 evra, a budžet cjelokupnog poziva je 350.000 evra;
  • Projekti moraju biti u skladu sa Akcionim planom CEI 2018-2020 (dostupan na sajtu): https://www.cei.int/sites/default/files/file/502.001-17%20PoA%202018-2020%20FINAL.pdf 
  • Poziv je otvoren za sve organizacije iz privatnog i javnog sektora registrovane u zemljama članicama CEI, kao i međunarodne i regionalne organizacije;
  • Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na izgradnju kapaciteta kroz razmjenu i prenos znanja, posebno između država članica CEI koje su dio EU i onih koje još uvijek nisu dio Unije;
  • Aktivnosti saradnje mogu se odnositi na organizovanje konferencija, seminara, radionica, kurseva, kao i pripremu studija i analiza.

Period za implementaciju aktivnosti je 1. januar – 31. decembar 2020.

Uslov za realizaciju projektnih aktivnosti je da se obezbijedi prisustvo određenog broja učesnika iz zemalja članica CEI (najmanje polovina +1, ali ni u kom slučaju manje od jedne trećine članica CEI).

Detaljne informacije o pozivu su dostupne na zvaničnoj internet stranici organizacije: https://www.cei.int-cooperation-activities

Aplikacije se dostavljaju na e-mail: applications.coopfund@cei.int

Rok za podnošenje predloga projekata je 24. jul 2019. godine.