Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Nabavka usluga restorana i posluživanja hranom povodom Dana fakulteta i promocije diplomiranih studenata (Usluge keteringa)“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Poziv