Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja studenata Saobracajnog fakulteta Doboj“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac