Start / Sva Obavještenja / Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka auto guma“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Odluka