Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka računarske opreme i video projektora“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka