Start / Sva Obavještenja / Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku

Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku

Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku sa referencom „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: „Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB“

Prilog: Osnovni elementi ugovora