Start / 2019 / јануар (strana 6)

Mjesečna arhiva: јануар 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga prevoza studenata“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga obezbjeđenja objekta Tehničko laboratorijskog centra (TLC)“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta „Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)“. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka materijala za čišćenje“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Međunarodna ljetna škola – GRAZ SEGGAU 2019

Karl Franzens Univerzitet u Gracu objavio je poziv za prijavu na 14. Međunarodnu ljetnu školu u Grazu – Seggau 2019 na temu “ Radical (dis)engagement: State – Society – Religion“. Ova ljetna škola biće održana od 30. juna do 13. jula 2019. godine u dvorcu Seggau. Međunarodna ljetna škola Seggau …

Pročitajte

Javna odbrana doktorske disertacije – Vukmirović dr Mihailo

Na osnovu člana 12. Pravilnika o sticanju naučnog stepena doktora medicinskih nauka, Medicinski fakultet iz Foče, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, objavljuje JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Vukmirović dr Mihailo će javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „UČESTALOST VENTIKULARNIH ARITMIJA KOD PACIJENATA SA DILATATIVNOM NEISHEMIJSKOM I ISHEMIJSKOM KARDIOMIOPATIJOM“. Javna odbrana doktorske disertacije …

Pročitajte

Ljetna škola na Univerzitetu u Oslu

Ministarstvo spoljnih poslova BiH od 22. juna do 2. avgusta 2019. godine organizuje Internacionalnu ljetnu školu na Univerzitetu u Oslu. Škola nudi 14 Bacherol predmeta i sedam Master predmeta koji se vrednuju sa ECTS. Više informacija o školi i prijavnoj proceduri dostupno je na internet stranici www.uio.no/english/studies/summerschool Rok za prijavu …

Pročitajte