Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka materijala za čišćenje“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka