Izvještaj komisije o izboru u zvanje redovnog profesora – Stojan Simić

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovni ili vanredni profesor, uža naučna oblast Hidrotermika i termoenergetika (uža obrazovna oblast Termotehnika i termoenergetika, predmeti: Uvod u energetiku i procesnu tehniku, Industrijske peći, Tehnologija reciklaže, Goriva i maziva, Tehnika prečišćavanja, Upravljanje čvrstim otpadom, Procesna energetika, Upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Biotehnologija) – Stojan Simić

Prilog: Izvještaj Stojan Simić