Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Usluga smještaja i ugostiteljskih usluga za održavanje VII Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum“.

Prilog: Poziv