Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka