Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka goriva“ za potreve Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka