Start / Fakulteti i Akademije / Na Pravnom fakultetu održana Pravna klinika

Na Pravnom fakultetu održana Pravna klinika

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS), u Odjeljenju u Bijeljini, u periodu od 17. do 31. decembra 2018. godine, održana je Pravna klinika pod nazivom „Pravda za djecu“ (Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnog fakulteta), u okviru nastavka saradnje sa Centrom za ljudska prava iz Mostara, koja je započela 2017. godine održavanjem istovjetne klinike za studente Pravnog fakulteta u sjedištu na Palama.

Pravna klinika održana je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji provodi UNICEF u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švajcarskom vladom, nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na nivou BiH, entiteta i kantona, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u sprovođenju aktivnosti, a čiji fokus je pristup pravdi za djecu, prava, interesi i zaštita djece i mladih, razvijanje i primjena alternativnih mjera pri postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom, kao i predupređenje maloljetničkog prestupništva.

Predavači na klinici bili su nastavnici i saradnici pravnih fakulteta, kao i pravnici koji se u praksi bave ostvarivanjem i zaštitom prava i interesa djeteta (sudije, advokati, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske i radnici centra za socijalni rad), ukupno njih 19. U toku 2019. godine (najvjerovatnije tokom marta), polaznici će obaviti višednevnu stručnu praksu u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija u Bijeljini. Po okončanju rada pravne klinike, studenti će dobiti sertifikate o učešću na klinici i obavljenoj stručnoj praksi.

Studenti druge, treće i četvrte godine i apsolventi prvog ciklusa studija, ukupno njih 24, imali su priliku da na 30 časova odslušaju teorijska i praktična predavanja, te da učestvuju u radionicama koje se tiču prava djeteta. Na pojedinim predavanjima dobijali su i radni materijal u vidu praktičnih obrazaca ili kraćih saopštenja.

Nakon održavanja klinike biće objavljen zbornik radova u kome će biti sadržani naučni i stručni radovi i eseji predavača pravne klinike.