Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu“ u okviru projekta „Assisting Better Communication – ABC“

Prilog: Odluka