Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nabavka hemijskih proizvoda – gasovi“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka