Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Razna kancelarijska oprema i potrepštine; dijelovi, pribor i potrepštine za računare“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac