Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka opreme za lica sa posebnim potrebama“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Hercegovina and Montenegro „Trans2Work“

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka opreme za lica sa posebnim potrebama“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Hercegovina and Montenegro „Trans2Work“

Prilog: Оdluka (PDF)