Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke: „Nabavka dodatnih radova na vanjskom uređenju Tehničko laboratorijskog centra TLC-a Saobraćajnog fakulteta Doboj“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke: „Nabavka dodatnih radova na vanjskom uređenju Tehničko laboratorijskog centra TLC-a Saobraćajnog fakulteta Doboj“

Prilog: Оdluka (PDF)